USFET-ove vježbe iz osnova elektrotehnike!

usfet logo

Udruženje studenata Fakulteta elektrotehnike u Tuzli ove godine počinje sa uvođenjem dodatnih časova za studente FET-a. Obzirom na nedostatak znanja kod kolega zbog više razloga odlučili smo u proces uključiti istaknute studente našeg Fakulteta kako bi oni kao “student demonstratori” pomogli kolegama da savladaju gradivo.

Nakon formiranja ekipa za fiziku i matematiku nastavljamo sa predmetom Osnovi elektrotehnike!

Časove će držati kolega Asmir Džidić a prijavljujete se ulaskom u ovu facebook grupu. Nakon što se formira grupa napraviti će se i dogovor o startanju vježbi.

Prijave za matematiku I koju drži Adis Nukić su u drugoj facebook grupi.

USFET se nada da ćemo zajedno pripremiti ovogodišnje parcijale te da ćete imati veliku prolaznost.