Suradnici USFET-a: Fondacija Proljeće

Fondacija “Proljeće” je humanitarna, neprofitabilna, nevladina, dobrovoljna i vanstranačka institucija, koja djeluje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Ustavom, zakonima i opšteusvojenim univerzalnim humanim principima i etikom sa ciljem unapređenja duhovnih, kulturnih, znanstvenih i tradicijskih vrijednosti građana.

Djelatnosti Fondacije su stipendiranje učenika i studenata, organizovanje druženja, seminara, kurseva, tribina i drugih javnih manifestacije kao i organizovanje humanitarnih akcija. Pored toga Fondacija Proljeće radi i na formiranju centara, studentskih kuća i domova, dječijih obdaništa kao i savjetovališta, biblioteka, kiraethana(caffe-čitaonica), klubova, fonoteka, videoteka, galerija, izložbi, ferijalnih domova i sl.

Ove godine je Fondacija Proljeće raspisala konkurs za dodjelu 100 stipendija učenicima i studentima u iznosu od 1000KM stoga USFET pozive sve kolege da se prijave putem online aplikacije na http://proljece.org/.

Pored toga Fondacija Proljeće nudi i smještaj u jako kvalitetnim studentskim domovima gdje prednost imaju istaknuti učenici i studenti da koriste ovu uslugu besplatno.

USFET se nada uspješnoj suradnji sa Fondacijom Proljeće te da ćemo ostvariti što više zajedničkih ciljeva.

PLAKAT dom