Studenti FET-a na Regionalnom energetskom forumu Tuzla- REF 2016

ref

Na ovogodišnjem Regionalnom energetskom forumu Tuzla- REF 2016, prisutni su bili i studenti četvrte godine Fakulteta elektrotehnike, usmjerenja Elektroenergetske mreže i sistemi. Prisustvo istom, omogućio je dr. sc. Mirza Kušljugić, red. prof, koji je ove godine bio i predsjednik inicijalnog organizacionog odbora.

Teme REF-a bile su “Tržište električne energije jugoistočne Evrope” i “Dekarbonizacija elektroenergetskog sektora jugoistočne Evrope”.

Kao predavači nastupili su eminentni profesori iz regiona poput izv. prof. dr. sc. Ranko Goić, sa Sveučilišta u Splitu, Fakultet elektrotehnike,strojarstva i brodogradnje, dr.sc. Ante Ćurković, sa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Hrvatska , ali i predavači sa naših prostora.