Poziv studentima FET-a na izbornu skupštinu!

Pozivaju se svi studenti Fakulteta elektrotehnike u Tuzli da se prijave kao članovi Udruženja studenata Fakulteta elektrotehnike u Tuzli (USFET). Skupština će se održati u petak 14.10 u 17:15.

Kako smo u predhodnoj godini uspješno oživili Udruženje i uradili mnogo korisnih stvari kao što su izmjene zakona o visokom obrazovanju, Elektrijada, posjeta FER-u, Dani mladih inženjera itd., ove godine želimo uraditi mnogo više stvari.

Pozivamo sve zainteresovane studente da se aktivno priključe djelovanju Udruženja. Ove godine ćemo obaveze raspodijeliti na veći broj studenata tako da niko ne radi previše, a da možemo odraditi puno.

Izborna Skupština je sastanak predstavnika svih godina i odsjeka kako bi se izabralo rukovodstvo i predstavnici USFET-a. Na skupštini ćemo izabrati novog predsjednika Udruženja i njegovog zamjenika, predsjednika skupštine, sekretara, upravni i nadzorni odbor. Pored toga djelovanje ćemo proširiti tako da odredimo i ljude zadužene za sport (kapitene ekipa fudbala, košarke i sl) kako bi imali što bolji plasman na takmičenjima a posebno na Elektrijadi. Pored toga bit će nam potrebni studenti sa organizacionim sposobnostima kako bi što kvalitetnije organizovali putovanja, seminare i skupove, studenti zaduženi za vizuelni izgled i promotivni materijal te mnogi drugi.

Prijaviti se mogu svi studenti, upisom imena u tablicu, sa prvog i drugog ciklusa studija. Skupštinu čine po dva predstavnika sa svakog usmjerenja svake godine (prva godina ima 3 predstavnika linije) što znači da je to minimalan broj prijavljenih po nekom usmjerenju/liniji. Poželjno je da bude što više prijavljenih kako bi imali što veće mogućnosti. Aktivni članovi će imati kompletan uvid u rad Udruženja kao i prednosti, popuste i sl. na sve aktivnosti ovisno od njihove angažovanosti.

usfet logo