Poziv na OPEN Festival studentima FET-a

open

Udruženje studenata Fakulteta elektrotehnike u Tuzli, zajedno sa organizacijom Multi i drugim organizacijama, organizuje i učestuje na OPEN Festivalu.

OPEN festival je regionalni festival posvećen promociji ideja slobode i ljudskih prava. Festival promovira ekonomske i političke slobode, uz osnovna prava pojedinca. Cilj festivala je stvoriti platformu za unaprijeđenje sloboda u zemljama Zapadnog Balkana. Festival će okupiti donosice odluka u regionu, predstavnike akademske zajednice i nevladinih organizacija, ali i na hiljade mladih osoba, prvenstveno studenata. Tokom oktobra kada se održava festival, Sarajevo će se brendirati kao „grad slobode“. Očekujemo učešće oko 10.000 mladih osoba, uz 50 nevladinih organizacija, 40 govornika i tri konferencije u sklopu festivala. OPEN festival treba da postane regionalno prepoznatljiv događaj koji će se tradicionalno održavati u Sarajevu. Centralna tema ovogodišnjeg festivala je Reformska agenda u BiH, te reformski procesi u regionu.

Pored navedenih aktivnosti USFET je u saradnji sa STELEKS-om organizovao druženje elektrotehničara na Kampusu Univerziteta u Sarajevu.

Učešće na festivalu, prevoz iz Tuzle i smještaj koštaju 30KM a prijavljujete se popunjavanjem formulara: Prijavni obrazac

Više informacija o OPEN Festivalu možete pronaći na njihovoj web stranici Web ili na facebook stranici Facebook.