Poziv na akciju dobrovoljnog darivanja krvi

Udruženje studenata Fakulteta elektrotehnike u Tuzli i Društvo crvenog križa Tuzle pozivaju sve studente na dobrovoljnu akciju darivanja krvi i osnivanje kluba 25.

U planu je osnivanje KLUBA 25 Crvenog krsta grada Tuzla. To je internacionalni klub mladih davalaca krvi, od 18 do 25 godina koji se na taj način okupljaju, prolaze različite edukacije iz oblasti DDK (dobrovoljnog darivanja krvi) i krvlju prenosivih bolesti, organizuju akcije DDK, animiraju svoje vršnjake na prvo darivanje krvi a potom i nastavak tog društveno odgovornog i humanog ponašanja ali vrše i edukaciju i animiranje darivalaca krvi po mjesnim zajednicama, firmama i građanstva uopšte. S obzirom da samo osnivanje KLUBA 25 zahtjeva početnu edukaciju članova kluba i saradnju sa školama i fakultetima, neophodno je odlaganje tih aktivnosti do početka nove školske godine.

Statistički podaci pokazuju da je u ljetnim mjesecima najmanji broj dobrovoljnih darivalaca krvi, time i najoskudnije zalihe ove neprocjenjive tečnosti a ujedno i najveće potrebe za krvlju (zbog čestih saobraćajnih nesreća). Iz tog razloga Crveni križ grada Tuzla došao je na ideju da okupi različita udruženja mladih ljudi kao i sportske klubove kako bi organizovali uspješnu akciju DDK upravo u mjesecu julu (27.07.2016.godine) te na taj način poslali snažnu poruku našoj zajednici i dokazali snagu mladih ljudi grada Tuzle.