Odobren socijalni rok na Univerzitetu u Tuzli!

Na sjednici Privremenog Senata Univerziteta u Tuzli, održanoj, 20.09.2016. god.Unija studenata Univerziteta u Tuzli se uspjela izboriti za DODATNI POPRAVNI ISPITNI TERMIN tzv. “socijalni rok”.

Prijave za dodatni popravni ispitni termin će se održati u ponedjeljak, 26.09.2016.god. i utorak 27.09.2016. god. na studentskim službama fakulteta.

Dodatni popravni ispitni termin će se održati u periodu 28.09.2016 – 30.09.2016. god. u sklopu kojeg se može prijaviti maksimalno 3 predmeta.

Upis u narednu akademsku godinu se produžava do 07.10.2016.godine.